Objednejte dnes, u Vás již 23.04.2024

Obchodní podmínky

Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření osobám mladším 18 let

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření osobám mladším 18 let je zakázán. Tyto produkty nikdy neprodáme nezletilé osobě. Zákonem je vyžadováno ověření věku zákazníka-spotřebitele před odesláním objednávky. Ověření věku je u nás možné provést velmi snadno a okamžitě prostřednictvím bankovní identity, služby MojeID nebo prostřednictvím strojového ověření dokladu totožnosti. Trvá to jen pár vteřin a je to naprosto bezpečné. Obchodník nevidí a neukládá Váš doklad totožnosti ani jeho část. Zákazník-spotřebitel má rovněž možnost se registrovat a ověřit svůj zákaznický účet. Věková způsobilost zákazníka je ověřena rovněž při dodání zboží nahlédnutím do dokladu totožnosti smluvním přepravcem. Prodej zákonem zakázaných výrobků osobám mladším 18 let je u nás naprosto vyloučen.


Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( dále jen OP ) upravují práva a povinnosti mezi
 
Svět dýmek.cz (HookahsWorld.com)
Miroslav Halamka
IČ: 74384350
DIČ: CZ8310310789
Tř. E. Beneše 573/94, 500 12 Hradec Králové
provozovna Kladská 123/77, 500 03 Hradec Králové
 
číslo účtu: 2800301513 / 2010
banka: Fio banka, a.s.
Provozovatel je plátce DPH.
 
email: info@svetdymek.cz
tel. provozovna: +420 799 558 015 (po-pá 8-16 hod.)
 
dále jen 'prodávající', na straně jedné a kupujícími na straně druhé.
 
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen 'kupující spotřebitel'), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník ( dále jen NOZ ), a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen 'kupující podnikatel'), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti 'kupujícího spotřebitele' a práva a povinnosti 'kupujícího podnikatele'. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako 'kupující'.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a  z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
 
Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě Svetdymek.cz provozovaném na adrese www.svetdymek.cz. 
 
Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. 
 

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího 
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 
 
2. závazek kupujícího 
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 
 
3. předmět koupě 
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího. 
 

Čl. II. Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, telefonu, emailu či písemně na naší adrese. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. 
 

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání  a dodání zboží

1. místo a doba dodání 
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na Svetdymek.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. 
 
2. objednávka 
Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do Svetdymek.cz.
 
Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 
 
a) po vzájemné dohodě
 
b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.
 
3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou 
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán. Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 
 
4. úložní doba, částečné plnění 
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.
 
5. doprava 
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, DPD nebo Zásilkovny). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 
 
6. další omezení
Při zasílání tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření je zákazník před odesláním objednávky povinen učinit prohlášení o své plnoletosti a zadat datum narození. Věková způsobilost zákazníka je ověřena při dodání zboží.


Čl. IV. Cena, platební podmínky

1. cena předmětu koupě 
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Svetdymek.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 
 
2. platební podmínky
a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.
b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:
 
číslo účtu: 2800301513 / 2010 - platby v CZK z České republiky
banka: Fio banka, a.s.
 
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem.
 
c) Pomocí platební brány ČSOB, a.s. - bezpečná online platba platební kartou
d) Evropský bankovní převod
 
Platba na účet ze Slovenska a dalších zemí EU v EUR dle následujících dispozic:
 
Banka: Fio banka, a.s.
Majitel účtu: Miroslav Halamka
IBAN: CZ1720100000002800301513
SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX
 
Prosíme uveďte své jméno a číslo objednávky v kolonce předmětu platby.
 

Čl. V. Expediční a dodací lhůty

Lze volit mezi dodáním od České pošty, kurýrem DPD či výdejními místy Zásilkovna.
 
Balík do ruky České pošty
 • doručení během 1 pracovního dne od expedice, a to do 18:00 hodin
 • online možnost sledování zásilky na webu www.ceskaposta.cz
 • SMS avízo od dopravce na uvedený kontaktní telefon
 • přepravované zboží je automaticky pojištěno
V případě, že Vás doručovatel nezastihne, zanechá ve schránce Oznámení o uložení balíku, zároveň obdržíte SMS avízo na svůj telefon. Svou zásilku si poté budete moci vyzvednout s občanským průkazem na své pobočce pošty po dobu 7 dní.
 
DPD - doručení kurýrem
 • doručení na Vaši adresu následující pracovní den od expedice, a to standardně v čase 8:00 až 18:00
 • den před samotným doručením vašeho zboží obdržíte SMS nebo email s informací o termínu doručení, číslem zásilky a výší doběrečného (pokud se jedná o dobírkovou zásilku)
 • přepravované zboží je automaticky pojištěno do 50 000 Kč
 • online možnost sledování aktuálního stavu procesu přepravy vaší zásilky
 • v den doručení vás kurýr bude informovat o případných změnách nebo s upřesněním času doručení zásilky
V případě, že vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, budete informováni neúspěšném pokusu o doručení. Náhradní doručení můžete sjednat na kontaktních údajích dopravce, které Vám zašle na mobilní telefon.
 
Výdejní místa Zásilkovna
 • doručení během 1 pracovního dne od expedice na zvolené odběrné místo
 • online možnost sledování zásilky
 • SMS a emailové avízo od dopravce
 • přepravované zboží je automaticky pojištěno
U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, nebo Dočasně vyprodáno). Doručení do druhého pracovního dne platí pouze pro položky označeny jako: Skladem a uskutečněnou objednávku v pracovní den do 10:00 není-li uvedeno viditelně na stránkách jinak. V případě, že zboží není skladem, jsme povinni zákazníka informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.
 
Zákazník je emailem z eshopu informován o expedici zboží, číslo zásilky zasílá následně téhož dne přímo přepravce, a může sledovat pohyb své zásilky online. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice, je zákazník povinen nás ihned kontaktovat a sdělit nám tuto skutečnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
Touto cestou expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky je nutné zaslat více balíků nebo pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.

Čl. VI.  Poštovné a balné v ČR

Balíky Vám v rámci České republiky doručíme za následující ceny:
 
PřepravceCena poštovného
Česká pošta - Balík do ruky119,-
DPD kurýr95,-
Zásilkovna69,-
 
Cena dobírky je +40 Kč.
 
Při objednání zboží za více než 2000 korun hradíme veškeré náklady na dopravu za Vás.
 
Některé produkty mají tu vlastnost, že automaticky nesou tzv. 'poštovné zdarma' tj. v případě objednání dané položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na velikosti objednávky (celý proces je automaticky hlídán systémem Svetdymek.cz). Standardně expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.
 

Čl. VII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí.
 

Čl. VIII.  Záruka, reklamace vad

1. Všeobecné pokyny
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. 
 
Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit ihned záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
 
Své zásilky balíme velmi pečlivě a vyvíjíme z naší strany maximální úsilí, aby k poškození obsahu zásilek nedocházelo. Přes veškerou naši péči ovšem poškození obsahu zásilky vlivem přepravy nelze zcela vyloučit. I když není obal viditelně poškozen, velmi proto doporučujeme zkontrolovat stav zboží ihned při převzetí od přepravce a případné skryté poškození (tj. poškození obsahu zásilky, u které není viditelně poškozený vnější přepravní obal) neprodleně u přepravce reklamovat (sepsat reklamační protokol). V případě České pošty je třeba poškození reklamovat nejpozději v den převzetí zásilky! V případě kurýrních služeb (DPD) a služby Zásilkovna je nutné uplatnit reklamaci nejpozději den po převzetí zásilky. Pozdější reklamace nemusí přepravce uznat a dodavatel za škody způsobené přepravou neodpovídá.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. 
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 
 
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. 
 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 
2. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
 
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, který je ke stažení zde.

Čl. IX. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 

Čl. X.  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku 

Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 
 
ad. a) Miroslav Halamka, IČ: 74384350, DIČ: CZ8310310789, Tř. E. Beneše 573/94, 500 12 Hradec Králové, provozovna Kladská 123/77, 500 03 Hradec Králové
 
ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 
 
ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části 'Nákupní košík'. 
 
ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části 'Pokladna,' kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 
 
ad g) spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. 
 
Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
Smlouva je archivována u prodávajícího a je dostupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Postup o technických krocích k uzavření smlouvy je uveden na Svetdymek.cz  
 

Čl. XI. Slevy, dárkové programy, věrnostní programy a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Nakupovat u nás se vyplácí. V našem internetovém obchodě poskytujeme mnoho druhů slev (časově omezené akce na vybrané zboží, množstevní slevy, věrnostní slevy, slevy na bázi slevových kupónů apod), rovněž provozujeme věrnostní a dárkové programy. Každá sleva, slevový kupón, věrnostní či dárkový program má vlastní pravidla pro užití, která je třeba dodržovat. Pokud výslovně není uvedeno jinak, týkají se všechny slevové, dárkové i věrnostní programy výhradně zákazníků-spotřebitelů.
 
V případě, že bude sleva, dárek či věrnostní odměna uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy, dárkového či věrnostního programu, má dodavatel právo takové uplatnění slevy, nároku na dárek či věrnostní odměnu odmítnout. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy, nároku na dárek nebo věrnostní odměnu jsou přiloženy formou informace buď přímo ke slevovému kupónu či zlevněné položce, nebo jsou podrobně uvedeny na zvláštní webové stránce konkrétního věrnostního či dárkového programu dostupné přímým proklikem z domovské stránky obchodu www.svetdymek.cz. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy, nároku na dárek či věrnostní odměnu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

Čl. XII. Velkoobchod

Kupující podnikatel může prodávajícího požádat o velkoobchodní spolupráci za účelem velkoobchodního nákupu zboží pro účely pohostinství nebo dalšího prodeje. Velkoobchodní spolupráci upravují dodatečné velkoobchodní podmínky, které jsou kupujícímu podnikateli prodávajícím sděleny při velkoobchodní registraci. Prodávající si vyhrazuje právo velkoobchodní spolupráci nenavázat nebo velkoobchodní spolupráci ukončit, a to zcela dle svého uvážení.

Čl. XIII. Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem. 
 
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy. 
 

Čl. XIV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. 
 
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. 
 
Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. 
 
Registrací údajů  v systému Svetdymek.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.
 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Čl. XV. Schválení OP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému Svetdymek.cz klikne na odkaz 'OBJEDNAT' umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě. 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.6.2023 a nahrazují veškeré obchodní podmínky vydané před tímto dnem.
 
 
 

Copyright © 2006-2024 Svět dýmek.cz - vodní dýmky